Jak zabezpieczyć swoje zdrowie w przypadku kolizji drogowej?

Jak zabezpieczyć swoje zdrowie w przypadku kolizji drogowej?

Kolizje i wypadki na drodze nie są niestety rzadkością. W naszym kraju co roku wielu kierowców uczestniczy w zdarzeniach, które powodują zniszczenia pojazdów oraz obrażenia ciała ludzi. Przed niektórymi skutkami tego typu zdarzeń można się zabezpieczyć, wykupując ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy takie są proponowane przez wszystkie duże firmy ubezpieczeniowe, mają jednak różny zakres usług.

Ochrona kierowcy oraz pasażerów

Każdy kierowca stara się zachowywać bezpieczeństwo podczas jazdy tak, aby nie narażać pasażerów na kłopoty związane z obrażeniami ciała. Niektórych zdarzeń jednak nie da się przewidzieć, tym bardziej że nie muszą być spowodowane błędami kierowcy. Ubezpieczenie NNW zabezpiecza przed skutkami wypadku w sytuacji, gdy kierowca lub pasażerowie odniosą trwały uszczerbek na zdrowiu. Wśród sytuacji objętych ochroną firmy ubezpieczeniowe często wymieniają pogorszenie sprawności ruchowej lub wzroku.

Sposób obliczenia odszkodowania

Powstaje więc pytanie: na jak duże wsparcie finansowe mogą liczyć osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo zależy to od umowy zawartej z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Suma ubezpieczenia może wynosić 10, 30, 50 lub nawet 100 tysięcy zł. Maksymalne odszkodowanie nie jest jednak wypłacane w każdym przypadku. Firmy uzależniają wysokość wsparcia finansowego od rodzaju obrażeń, a także kosztów wiążących się z niezbędnym leczeniem, rehabilitacją lub hospitalizacją. Podczas kalkulacji odszkodowania najczęściej wykorzystywane są tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu, które przypisują konkretnym obrażeniom określony procent ogólnej sumy ubezpieczenia. 

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Trzeba jednak podkreślić, że niezależnie od zawartej umowy, ubezpieczenie NNW umożliwia pokrycie przynajmniej części kosztów leczenia osób poszkodowanych. W wielu wypadkach pozwala to na zakup leków, a także urządzeń i akcesoriów ortopedycznych. Ubezpieczenie NNW nie zapewnia natomiast wypłaty odszkodowania za cierpienia fizyczne i psychiczne będące następstwem wypadku, a konieczność zakupu konkretnych środków musi zostać udokumentowana przez lekarza specjalistę.

Niska cena składki ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie NNW często jest oferowane w pakiecie z obowiązkową polisą OC lub AC. Produkt można też wykupić na krótszy lub dłuższy czas niż ubezpieczenie auta, choć nie uzyskamy wtedy niższej ceny składki ubezpieczeniowej. Przed zakupem ubezpieczenia warto zapoznać się z ofertami przynajmniej kilku firm lub skorzystać z wygodnego kalkulatora ubezpieczeniowego, który można znaleźć w Internecie.

Daniel